Skip to content

JBF-BK Black Finished Replacement Body for Jazz Bass®

SKU JBF-BK
$575.00

Replacement body for Jazz Bass ®, Alder. Finished in Black under hard polyurethane. Allparts #JBF-BK.